Na een vraaggesprek en een klinisch onderzoek stellen wij een individueel behandelplan op.

U brengt volgende mee:

  • doktersvoorschrift
  • identiteitskaart
  • eventuele medische beeldvorming en verslagen
  • Telefonisch 0495 94 66 47, via mail of via deze link
  • Steeds tijdig aanwezig zijn op elke afspraak
  • Een afspraak moet 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Zo niet, dan zijn we genoodzaakt deze afspraak aan te rekenen.

Ik ben een geconventioneerde therapeut en hanteer dus de vastgelegde tarieven van het RIZIV. De betalingen gebeuren per overschrijvingsformulier.